Tuesday, March 8, 2011

Nukilan khas buat ibu2 .......

sEORANG iBU

sEORANG iBU
bERAT tANGGUNGJAWABMU
sEDARI mULA mENERIMA sESEORANG
sEBAGAI pASANGANMU dI dUNIA iNI
yANG bAKAL mENJADIKANMU sEORANG iBU
yANG mENGANDUNGKAN zURIAT pASANGANMU
jUGA zURIATMU
mENJADIKAN dIRIMU sEORANG iBU
dAN mENANGGUNG aMANAH yANG bESAR
yANG kADANGKALANYA
dIRIMU sENDIRI tIDAK mEMIKIRKAN sEMUA iTU
kERANA rUTINNYA hIDUP wANITA
pASTI bERUMAHTANGGA aKHIRNYA
tANPA sEBARANG jANGKAAN
dAN lANGKAUAN mASA
yANG aKAN mEMBAWA dIRIMU
mENERJAH kE aLAM pENUH aMANAH
yANG mEMANG tAK tERJANGKAKAN
dAN tAK tERFIKIRKAN
kERANA aMANAH iTU
bUKAN sEKADAR mENGANDUNGKAN
aTAU mELAHIRKAN zURIAT
mALAH
aMANAH iTU
mEMERLUKAN sEJUTA pENGERTIAN
dAN pENGORBANAN
yANG tAK tERFIKIRKAN sEBELUMNYA
kERANA aNAK iTU aMANAH
mENDIDIK iTU bUKANLAH sEMBARANGAN
bUKAR sEKADAR mENITIPNYA
kEPADA bIBI aTAUPUN eNENG
yANG mENDIDIK sECARA sENDIRI
yANG tIDAK mENCORAKNYA
kEPADA jALAN sYURGAWI
kERANA bAGI mEREKA
mENJAGA aNAK iTU
hANYA uNTUK mENCARI sARAAN
aTAU iBUBAPA yANG tELAH tUA
yANG mENDIDIK mENGIKUT zAMANNYA
yANG tELAH kETINGGALAN dAN kEKALUTAN
dAN sAMA sAHAJA dENGAN bIBI dAN eNENG
mELEPASKAN aNAK-aNAK dENGAN bEBASNYA
mENONTON tV dAN vIDEO cD
aTAU sEMUA jENIS pERMAINAN kOMPUTER
kERANA iTU bUKAN aNAK mEREKA
mEREKA tIDAK mENCORAK uNTUK mASA hADAPAN
aTAU mASA pERSIDANGAN dI mAHSYAR
tAHUKAH kAMU iBU-iBU
kAMU lEBIH mENDERHAKAI aNAK-aNAK
bILA dIDIKAN aGAMA dIABAIKAN
bILA aNAK-aNAK dISUMBAT dENGAN hIBURAN
lAGU-lAGU rADIO dAN tV bERBAYAR
aTAU mP3 aTAU mP4
tERHANGGUK-hANGGUK mENGIKUT iRAMA lAGU
jALANPUN dAH tAK sEMACAM mANUSIA bERILMU
mEMANGLAH
hARI iNI aNAK-aNAK tAK aKAN mEMBERONTAK
aTAU mENYALAHKAN sEMUA iBU dAN bAPA
kERANA mEREKA sENDIRI tAK mENGERTI
tENTANG hIDUP dI aLAM aQIRAT
tAHUKAH kAMU iBU-iBU
dI mAHSYAR nANTI
aNAK-aNAK tIDAK mENGENALI iBUBAPANYA
dAN iBUBAPA tIDAK mENGENALI aNAK-aNAKNYA
sEHINGGALAH sELESAI pERSIDANGAN
dAN pERBICARAAN aGONG
yANG mENENTUKAN hALATUJU
nERAKA aTAUPUN sYURGA
iBU-iBU
dIDIKLAH aNAK-aNAKMU
dENGAN pENUH kASIHSAYANG dAN kEBIJAKSANAAN
sEPERTIMANA dIMINTA rASUL pILIHAN
jAGALAH aNAK-aNAKMU
jAUHKAN mEREKA dARI jURANG nERAKA
kERANA mASA kAMU tAKKAN sAMA dENGAN mASA mEREKA
mAKA dIDIKLAH dENGAN aGAMA
yANG pASTI kESUDAHANNYA

dUNIA hARI iNI
mEMINTAMU lEBIH gIGIH
mELAWAN sEGALA pROPAGANDA
dAN dAKYAH
dARI mUSUH iSLAM
yANG mAHU gENERASI mUDA mU
jAUH dARI lANDASAN kEIMANAN
jAUH dARI lANDASAN kEBENARAN
fIKIRKAN lAH
bAGAIMANA aKAN lURUSNYA
pERJALANAN pANJANG aNAK-aNAKMU
sEDANG dIRU sENDIRI
bEGITU lEKA dENGAN sINETRON
dRAMA bERSIRI-sIRI
yANG bANYAK kARUT mARUT
dIRIMU jUGA lEKA
dENGAN pROGRAM rEALITI tV
tURUT mEMBERI sUMBANGAN dOSA
bERSAMA aBAK-aNAKMU
mENGUNDI sIAPAKAH pILIHAN hATI
dAN sEGALA bENTUK hIBURAN dAN nYANYIAN
yANG mELEKAKAN hATI dAN jIWA kAMU
aLANGKAH rUGINYA
dI mANA dAPAT sESUATU yANG mEMBERIKANMU
dIDIKAN sEMPURNA
sEDANG kAMU hANYA sETENGAH jAM dI sEJADAH
sOLAT
iTUPUN jIKA bEGITU
bERJAM-jAM lAGI dIRIMU sENDIRI
dAN aNAK-aNAKMU jUA
mENGHADAP sKRIN tV
pENUH dUNIA hIBURAN
pENUH dAKYAH
pENUH pROPAGANDA

aLANGKAH rUGINYA aNAK-aNAKMU nANTI
pAGI dIKERAH kE sEKOLAH
bELAJAR iLMU dUNIA
kEJAR bEBERAPA ‘a’ dALAM pELAJARAN
pETANG sEKOLAH aGAMA
yANG tAK sEBERAPA lAMANYA
mALAM mENGHADAP mUKA tV
pENUH kERUGIAN
dAN sEMEMANGNYA mANUSIA dALAM kERUGIAN

iBU-iBU
jANGAN dIKAU tANGISI
jIKA aNAKMU tEWAS dALAM rEALITI tV
tANGISILAH dIRIMU
bILA aNAKMU nANTI dI pADANG mAHSYAR
mENUNJUKKAN bAHAWA dIRIMULAH pUNCANYA
mEMBAWA dIRINYA kE kANCAH pENUH dOSA
aNAK-aNAKMU nANTI
mENUNJUKKAN dIRIMULAH pUNCANYA
yANG tIDAK mEMBERI sEGALA dIDIKAN
sEBAGAI bEKALAN hIDUP
dI dUNIA pENUH nODA dAN dOSA
wAHAI iBU-iBU
sEDARLAH dIRIMU bUKANLAH hIDUP hANYA dI dUNIA
yANG pENUH dENGAN hIBURAN
pENUH dOSA
pENUH nODA
dIRIMU aKAN dIPERSOALKAN
dIRIMU aKAN dITANYA nANTI
sELESAIKAH aMANAH yANG dIPIKULKAN
sELESAIKAH sEMUA dIDIKAN kEPADA aNAK-aNAK
sELESAIKAH sEMUANYA
bUKANLAH kERJAYA iTU sEBAGAI hALANGAN
bUKANLAH hARTA sEBAGAI kEJARAN
bUKANLAH dUNIA sEBAGAI hARAPAN
mAKA dIDIKLAH aNAK-aNAKMU
dENGAN pENUH kEISLAMAN
kERAN dI hARI pEMBALASAN nANTI
dIKAU tIDAK aDA sEBARANG aLASAN uNTUK dIBERIKAN
kERANA dIRIMU dI dUNIA
tELAH mENERIMA aMANAH yANG dIBERIKAN
nAMUN dILALAIKAN oLEH kEHIDUPAN dI dUNIA
dAN bUKAN dIRIMU sAHAJA mERUGI
nAMUN aNAK-aNAKMU jUA aKAN kERUGIAN
kERANA hARI iNI jUTAAN aLASAN bOLEH dIBERIKAN
sEDANG dI sANA nANTI
tIADA aLASAN bOLEH dIBERI
sEMUANYA nANTI
aTAS fAKTA yANG bERLAKU
sEMASA hAYAT dI kANDUNG bADAN

iBU-iBU
bERBAHAGIALAH kAMU
bILA aNAK-aNAKMU pENUH dIDIKAN
yANG dIKAU bERIKAN
bERLANDASKAN iSLAM sEJATI
yANG mEMBERI kEBAHAGIAAN hAKIKI
dI dUNIA hINGGA aKHIR hAYAT nANTI
kERANA kEBAHAGIAAN pASTI tERSERLAH
bILA dIRIMU aNAK-aNAK dAN kELUARGAMU
bERBAHAGIA dI sYURGA
rAHMAT dARI iLAHI

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts

 

Designed By Blogs Gone Wild!