Wednesday, November 23, 2011

Soalan Spot

Latihan  (Interaksi 1 – 2 Julai 2011)

 Sistem Pernomboran Purba

1.                       Tukarkan yang berikut kepada sistem pengangkaan Mesir :
 (i) 9                
(ii) 23              
(iii) 453          
(iv) 1231        
(v) 3244         
(vi) 21327
(vii) 465 123 2.         Tukarkan yang berikut kepada sistem pengangkaan Roman:
(i)     76

(ii)   49

(iii) 192 

(iv)  490    

(v)    741  

(vi)  5 794 709 3.         Tukarkan yang berikut kepada sistem pengangkaan Babilon:
(i)     47  
            
(ii)   76
              
(iii) 347 
          
(iv)  41924.         Tukarkan yang berikut kepada sistem pengangkaan Mayan :
(i)      17
              
(ii)    51
              
(iii)   275        
  
(iv)  4015.         Tukarkan yang berikut kepada sistem pengangkaan sekarang:
(i)                  (i)   CMLXXVI      

(ii)    MMMCCXLV       6.         Tuliskan setiap yang berikut dalam bentuk cerakin
      (i)      728 407               
(ii)      60 006 060         
(ii)    74 049 2637.         Banding beza sistem-sistem pengangkaan purba (Mesir, Rom, Babilon Mayan) dengan sistem pengangkaan Hindu-Arab.
(i)      Hindu-Arab
(i)      Mesir

(ii)    Rom

(iii)   Babilion

(iv)  Mayan 7.         Kenal pasti kekuatan sistem pengangkaan Hindu-Arab. Terangkan mengapa sistem Hindu-Arab lebih meluas digunakan.


Konsep nombor

8.         Terangkan maksud nombor, angka dan digit.
·         Nombor ialah satu entiti abstrak yang mewakili hitungan atau ukuran.
·         Angka ialah suatu simbol atau kelompok simbol, atau suatu perkataan dalam bahasa tabii yang melambangkan nombor. Angka berbeza dengan nombor seperti mana perkataan berbeza daripada benda-benda yang dimaksudkannya. Simbol-simbol "11", "sebelas" dan "XI" merupakan angka yang berbeza tetapi kesemuanya melambangkan nombor yang sama
·          


9.         Terangkan dengan contoh yang sesuai, nombor nominal, ordinal dan kardinal.


 Asas nombor

10.       Tukarkan yang berikut kepada asas sepuluh:

            (i) 1110012      (ii) 12345           (iii)  307628     (iv) 54297       (v) 65234911.       Tukarkan nombor asas 10 yang berikut :

            (i) 678 kepada asas 2                      (ii)  2345 kepada asas 512.       Laksanakan operasi tambah dan tolak bagi nombor asas 2 yang berikut :

(i)                         0 1 1 0 1  + 1 0 1 1 1 =               
 (ii)           1 1 0 1 1 1 0 − 1 0 1 1 1 = 
(ii)                       101 + 11 =
(iv)          111 + 111 =
 (v)           1010 + 1010 =
 (vi)          11101 + 1010 =
 (vii)         11111 + 11111 =
 (viii)        110 - 10 =
 (ix)         101 - 11 =
 (x)          1001 - 11 =
(xi)           1101 - 11 =
(xii)          10001 - 100 =13.       Laksanakan operasi tambah dan tolak bagi nombor asas 5 yang berikut:
(i)         12 + 23 =
(ii)        32 + 14 =
(iii)       441 + 304 =
(iv)       1432 + 44 =
(v)        34 - 23 =
(vi)       41 - 14 =
(vii)      232 - 43 =
(viii)     1023 - 312 =


                                                             
Soalan Tambahan

Sistem Pernomboran

 Nombor yang mana lebih besar 5 atau 8? Angka yang mana lebih besar?
·         Menulis nombor pada garisan nombor memudahkan kita untuk mengenalpasti nombor yang kecil dan yang besar. Susunan nombor nyata adalah secara tertib pada garisan nombor. Titik disusun secara tertib supaya nombor yang besar terletak di sebelah kanan sifar dan nombor kecil berada di sebelah kiri, seperti yang ditunjukkan di bawah.
 
·         Garisan nombor di atas menunjukkan
-          Setiap nombor nyata berpadanan dengan jarak pada garisan nombor, yang bermula dengan sifar di titik tengah.
-          Nombor negatif mewakili jarak ke kiri daripada sifar, dan nombor positif ialah jarak ke kanan.
-          Anak panah di hujung menandakan garisan adalah berterusan di kedu dua arah.

  1. Istilah nombor dan angka sering digunakan dengan pengertian yang  sama. Adakah istilah ‘nombor rumah’ menepati pengertiannya? Jelaskan.

  1. Senaraikan sistem pernomboran yang mempunyai ‘positional system’. Jelaskan

  1. Bagi 3796, apakah perangkaan Mesir, Roman, Mayan dan Babylonian ? (sebaliknya…)

  1. Beri 2 contoh yang mengambarkan kegunaan system perangkaan Roman pada masa sekarang.

  1. Jelaskan 3 ciri yang membezakan system perangkaan Roman dengan system perangkaan Hindu-Arab.

  1. Tuliskan nombor 1359 nombor asas 2 dan nombor asas 5 (sebaliknya …)

Topik 2
  1. Berikan 4 contoh pernyataan  yang menerangkan ‘Goldbach’s Conjecture’?

  1. Algorithma Euclidean adalah prosidur yang berguna untuk mendapatkan  Faktor Sepunya Tertinggi. Nyatakan 3 contoh penggunaannya.

  1. Jelaskan nombor cardinal, ordinal dan nominal.

  1. Terangkan bagaimana mengira elemen dalam set berikut ,

SELAMAT MENCUBA

Anda perlu mencipta dan menerangkan secara perinci sistem penomboran ciptaan anda berdasarkan kepada
i)Satu jenis gambar bentuk 2D atau benda maujud yang menggunakan nombor asas yang berlainan
ii)Bagi sistem pernomboran yang anda ciptakan,lampirkan 2 jenis akt pembelajaran(satu akt pengukuhan dan satu akt pengayaan yang mengaplikasikan sist pernomboran ciptaan anda.
iii)Anda juga perlu sertakan keterangan dan penyelesaian bagi setiap akt pembelajaran anda.(soalan lagi satu esok)

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts

 

Designed By Blogs Gone Wild!