Tuesday, April 3, 2012

Kaedah Pandang dan sebut

Kaedah ini mementingkan membunyikan bunyi-bunyi bacaan dan bunyi ayat melalui gambar. Apakah nama kaedah tersebut.

Kaedah pandang sebut - kaedah membunyikan perkataan dan membunyikan ayat melalui gambar


Tujuan teknik KWLH

1) Tujuan teknik KWLH ialah membaca secara kritis

2) mengaitkan pengalaman yang sedia ada dengan perkara yang dibaca.

3) mengaitkan minat membaca perkara-perkara yang hendak diketahui.

4) mengenal pasti perkara-perkara yang sudah dipelajari dan perkara-perkara tambahan yang perlu diketahui lagi.

5) meningkatkan pemahaman pembaca berkenaan sesuatu bahan yang dibaca.

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts

 

Designed By Blogs Gone Wild!